blog

Zo verhuis je zorgeloos!

Een huis verkopen, je inboedel verplaatsen naar een nieuw adres, daar alles regelen terwijl er ook nog post op je oude adres arriveert, überhaupt wennen

lees meer »

Het belang van valbeveiliging

Valbeveiliging is een cruciale voorzorgsmaatregel bij het werken op hoogte. Studies tonen aan dat vallen de meest voorkomende oorzaak is van ernstig letsel en sterfgevallen

lees meer »